Environmentálne postupy

 • SEPARUJEME ODPAD a vyžadujeme to od našich ubytovaných. V prípade, že títo to nerešpektujú, ich odpad zvyčajne dotrieďujeme po nich. Bioodpad kompostujeme.  
 • MINIMALIZUJEME PLASTY: Všetky čistiace prostriedky vrátane tekutých mydiel a pracích gélov čapujeme do fliaš, ktoré stále znovu používame.
 • POUŽÍVAME BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÉ DETERGENTY A TEKUTÉ MYDLÁ: Všetky čistiace prostriedky vrátane pracích gélov a tekutých mydiel sú ± na 90% tvorené prírodnými zložkami a teda ľahko sa rozkladajú a nezaťažujú prírodu
 • NEPERIEME ZBYTOČNE: Nepoužité periny aj uteráky navyše odkladáme. To je dôvod prečo žiadame od hostí dopredu uviesť presný počet ubytovaných
 • na tlač a poznámky používame staré ŠMIRÁKY, čistý papier využívame len v nevyhnutných prípadoch tlače (účtovné doklady a pod.)
 • Prijali sme ZÁKAZ TVRDÉHO ALKOHOLU; tým minimalizujeme odpad vo forme sklených fliaš, chránime prírodu pred prílišným hlukom, ale aj vaše zdravie a verejné financie
 • V stanovách máme podmienku, že NEUBYTOVÁVAME POĽOVNÍKOV, ktorí zabíjajú pre zábavu či rozmar
 • Nakoľko sa nachádzame v ochrannom pásme národného parku a v lese, prijali sme ZÁKAZ REPRODUKOVANEJ HUDBY v našom areáli; chránime tak zver v okolí pred zbytočným stresom z hluku
 • TEXTIL používaný v našom ubytovaní sa snažíme opraviť ak sa to dá; staršie kusy nezahadzujeme ale darujeme do útulkov, ostatné využívame druhotne ako handry
 • PODPORUJEME CESTOVENIE HROMADNOU DOPRAVOU – viete sa dostať k nám vlakom a od nás ďalej na Štrbské pleso zubačkou; máme zmluvu so železnicami a predávame lístky na OŽ a TEŽ 
 • ZVÝHODŇUJEME HOSTÍ CESTUJÚCICH VLAKOM: Hostí, ktorí pricestujú vlakom zdarma odvezieme z/na stanicu Štrba
 • V toaletách NA SPLACHOVANIE POUŽÍVAME STUDŇOVÚ (nepitnú) vodu
 • Na jednej z chát predhrievame vodu solárnymi kolektormi, v pláne je osadiť kolektory aj na druhú
 • Uvedomujeme si, že hmyz vymiera. Preto HMYZ zvonku ale ani v interiéri chát NEZABÍJAME ale odchytávame – na mnohých miestach máme „poháriky s kartičkami“ ktorými sa dá jednoducho odchytiť a vypustiť mimo budovu
 • V zime PRIKRMUJEME ZIMUJÚCE VTÁCTVO
 • Podporujeme biodiverzitu: minimalizujeme KOSENIE TRÁVY – kosíme menej často a len nevyhnutné oblasti trávnika aby sa ubytovaní cítili na našej lúke komfortne ale aby sa nej cítili komfortne v júni aj svetlušky. Špecificky kvôli nim LIMITUJEME v júni aj UMELÉ OSVETLENIE.
 • Máme iba JEDNO FIREMNÉ AUTO kúpené z druhej ruky a to Fabiu kombi a striedame sa pri jej používaní, pričom využívame často aj vlak