Cenník

Základný cenník Chaty Tatra, Tatranská Štrba

Ubytovanie/osoba/noc/slaba sezona* – 30 Euro (minimum 2 noci) – izba dvoj a trojlôžková
Ubytovanie/osoba/noc/silna sezona*– 35 Euro (minimum 3 až 4 noci podľa sezóny) - izba dvoj a trojlôžková
Ubytovanie/osoba/noc – 50 Euro (minimum 2 noci, v silnej sezóne 3-5 nocí) – individuálna izba

Ubytovanie na 1 noc (len výnimočne) – 50 Euro/os/noc - izba dvoj a trojlôžková 
Ubytovanie na 1 noc (len výnimočne) – 60 Euro/os/noc - izba individuálna

Prenájom malej chaty (max 12 miest) – 275-350 Euro/noc, min.2 noci **
Prenájom veľkej chaty (max 20 miest) – 475-550 Euro/noc, min.2 noci**
Prenájom oboch chát (max 32 miest) – 675-880 Euro/noc, min.2 noci**

Silvestrovská cena: Malá chata (9-12 miest) – 450 Euro/noc; min.5 noci
Veľká chata (max 20 miest) - 730 Euro/noc; min.5 noci
Obe chaty (max 32 miest) - 1100 Euro/noc; min.5 noci

Pri ubytovaní na 7 a viac nocí – ceny dohodou

Bufetové raňajky 10 Euro/os. (minimálny počet stravníkov je 8 osob)

V cene je zahrnuté 10% DPH
Miestny poplatok 1 Euro/dospelá osoba a noc nie je zahrnutý v cene

Nástup na ubytovanie je možný od 15 do 21,00. Od 21 do 23,00 hod. iba vo vopred avizovaných a odôvodnených prípadoch za príplatok 10 Euro. Príchod na ubytovanie ráno do 10,00 hod. (check-in) je taktiež spoplatnený príplatkom 10 Euro (možný iba ak je izba predošlú noc neobsadená).

*Slaba sezona: po Velkej noci - 15.jun, 1.oktober -22.december
Silna sezona: 3.januar - Velka noc vratane, 16.jun -30.september, Vianoce

** Ubytovanie na 2 noci sa vzťahuje iba na obdobie mimo letných, Vianočných, Veľkonočných a jarných prázdnin. V obdobiach prázdnin je minimum 3-5 nocí (Veľkonočné, letné prázdniny, jarné prázdniny a Vianočné prázdniny – obdobie Vianoc) a 5 nocí (obdobie Silvestra). Pri prenájme celého objektu skupinou si majiteľ objektu vyhradzuje právo prítomnosti jeho resp.jeho poverených zástupcov (v súkromných priestoroch objektov) za účelom asistencie ale aj kontroly skupiny.

Postup pre vystavenie faktúry pre účely rekreačného poukazu:
Pre vystavenie faktúry uveďte v mailovej žiadosti meno, priezvisko, adresu resp. IČO/DIČ osoby na ktorú chcete vystaviť faktúru ako aj sumu, na ktorú požadujete faktúru vystaviť (pokiaľ sa líši od celkovej sumy pobytu). Ak požadujete uviesť ďalšie údaje, uveďte to v žiadosti (v maili). Po vystavení faktúry opravy nerobíme.
Administratívny poplatok za vystavenie faktúry (pre účely rekreačného poukazu) je 7€

Fínska sauna

Saunovanie individuálne (pre 2 až 6 osôb) – 35 Euro/ 1,5-2 hod.
Saunovanie pre skupinu - 50 Euro/ 4 hodiny

Pri pobyte 5+ nocí je 1 vstup do sauny v cene ubytovania.

Platobné podmienky Chát Tatra:
V prípade žiadaných termínov, prázdnin, sviatkov a skupinových pobytov - zaplatenie zálohy 25% z celkovej ceny pobytu najneskôr 1 mesiac pred nástupom na pobyt bankovým prevodom alebo osobne. V prípade mimosezóny úhrada zálohy dohodou. Zaplatenie zostatkovej sumy pobytu v deň nástupu. 

Storno podmienky Chát Tatra:
Zrušenie pobytu je potrebné nahlásiť telefonicky alebo písomne - sms alebo mailom na info@chaty-tatra.com. Zálohu na pobyt vraciame 14 a viac dní pred individuálnym pobytom (minus manipulačný a bankové poplatky), menej ako 14 dní pred pobytom zálohu nevraciame. Pri skupinových pobytoch (8 a viac hostí) vraciame zálohu do 21 dní pred pobytom, 20 a menej dní pred pobytom zálohu nevraciame. Pri silvestrovskom pobyte je vrátenie zálohy možné do 28 dní pred termínom nástupu, menej ako 28 dní zálohu nevraciame. Presun termínu dohodou. 

V prípade zásahu vyššej moci (sem spadá aj COVID teda ak nastane zákaz ubytovania hygienikom, štátnou mocou,
nespadá sem individuálne ochorenie jednotlivcov alebo skupiny) zálohu vraciame. Avšak ak bude povolené ubytovanie hoci aj v obmedzenom režime (nižší počet osôb na m2 a pod.), berieme to ako povolené ubytovanie (pobyt je možný, záloha sa nevracia).