OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPOLOČNOSŤ POSTUPUJE V ZMYSLE ZÁKONA Č. 18/2018 ZB. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A NARIADENIA  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 Z 27. APRÍLA 2016 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
  • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám
  • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu
  • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej rezervácie
  • Môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vašich údajov e-mailovej histórie e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou
  • Vaše meno a mesto trvalého pobytu je uvedené v knihe ubytovaní, ku ktorej má prístup iba ubytovateľ, poverený pracovník OÚ Štrba a na vyžiadanie cudzinecká polícia
  • Pracovníci Chaty Tatra sro, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi